Przepisy związane z branżą księgową cały czas się zmieniają. Bardzo groźną dla przedsiębiorców zmianą jest fakt, że zawód księgowego mogą wykonywać osoby bez ważnych certyfikatów oraz wiedzy. Jest to niebezpieczne – księgowy ma duży wpływ na relacje między firmą, a urzędem skarbowym.

Zmiany w prawie związanych z księgowością to zagrożenie dla przedsiębiorstw. Dziś księgowym może być każdy – bez dostatecznej wiedzy i kwalifikacji. Dostęp do zawodu jest bardzo prosty. Z tego też powodu liczba „księgowych” wzrasta. Nie zawsze jednak dobrze wykonują oni swoje obowiązki.

Do kwestii związanych z wyborem księgowego trzeba poschodzić z rozwagą. Księgowy ma wgląd we wszystkie dane firmy – odpowiada za kontakt między innymi z ZUS i US. Nawet mały błąd w obliczeniach może przynieść firmie duże straty i narazić na kłopoty.

Weryfikacja pracy księgowych jest niezbędna. Zadba o to między innymi Urząd Skarbowy sprawdzając poprawność przesyłanych dokumentacji. Wielu szefów firm potwierdza, że mają oni bardzo duże problemy z odnalezieniem naprawdę kompetentnego fachowca. Często miesiącami i latami poszukują do swojej firmy kompetentnego księgowego.