Ministerstwo Finansów wprowadza duże zmiany. Od roku 2016 będzie obowiązywał Jednolity Plik Kontrolny dotyczący ksiąg i dowodów podatkowych (OECD). Nowe pliki będą funkcjonować w standardzie XML – w komunikacji elektronicznej.

Minister Finansów 14 kwietnia 2014 zapowiedział zmiany dotyczące kontroli podatkowej. Zmiany mają przyspieszyć wszelkie kontrole, a także załatwianie wszelkich podatkowo – skarbowych spraw.

Nowy plik kontrolny w standardzie XML

Nowy plik kontrolny ma wiele zalet. Osoby pracujące według nowych zasad będą mogły zaobserwować:

– brak papierkowych wydruków

– szybszą realizacje kontroli

– brak dodatkowych kosztów związanych z wypełnianiem nowych dokumentów

– możliwość automatycznego dokonywania zmian w dokumentacji

– lepszy kontakt między księgowym a klientem

– segregacje dokumentów

– mniejsze koszty związane z administracją

Nowe zasady już od 2016

Nowe zasady dla dużych przedsiębiorstw wejdą w życie. Małe firmy przez najbliższe dwa lata będą wykonywać w ten sposób wszelkie obowiązki tylko doraźnie. Od roku 2018 pliki elektroniczne będą obowiązywały w każdej firmie.